Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

To insure good health

"To insure good health: Eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life.” -William Londen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου